Fresh Longan, Fresh Ginger, Frozen Durian, Fresh Durian, Fresh Fruits AH-Bing Mango - fujistar-holding

AH-Bing Mango

Attribute:

AH-Bing Mango

Categories : FRESH MANGO

Share

AH-Bing Mango

Pagekage : 9 Kgs., 15 Kgs.

Size : L : 450 g. > , M : 350 g. - 449 g., S 300 g. - 349 g.