Fresh Longan, Fresh Ginger, Frozen Durian, Fresh Durian, Fresh Fruits ลำไยสด, ขิงแก่. ขิงสด, ทุเรียนแช่แข็ง
image

 เกี่ยวกับเรา


บริษัท ฟูจิสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2552

ธุรกิจเริ่มต้น คือ ส่งออกลำไยแห้ง  ต่อมาเริ่มมีการส่งออกสินค้าหลากหลาย เช่น มันสำปะหลัง, แร่เหล็ก ฯลฯ  ต่อมาเริ่มเพิ่มขอบข่ายด้านเคมีภัณฑ์  ปิโตรเลี่ยม และอุปกรณ์เครื่องจักรกล

ต่อมาปี พ.ศ. 2557 ได้สร้างโรงคัดบรรจุผลไม้สด พร้อมทั้งโรงรมซัลเฟอร์  สร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2558  โดยมีสินค้าหลัก คือ ลำไยสด  ต่อมาเพิ่มสินค้าหลักอีก 1 รายการ คือ มะม่วงสด  ส่วนสินค้าผลไม้สดรายการอื่นสามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามคำสั่งจัดซื้อ


สินค้าทั้งหมด

FP0006

ส้มโอทับทิมสยาม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16 USD $16
 

 

COLK0001

มะพร้าน้ำหอม ควั่นขาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6 USD $6
 

 

New

DU-FUJI987

ทุเรียนหมอนทอง, ทุเรียนกะดุม, ทะเรียนก้านยาว, ทุเรียนชะนี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 USD $0
 

 

FRESH GINGER

ขิงแก่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23 USD $23
 

 

FM0003

มะม่วง R2E2 นอกห่อแก้มแหม่ม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13 USD $13
 

 

FM0002

มะม่วงน้ำดอกไม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13 USD $13
 

 

FL0001

ลำไยสด นำ้หนักสุทธิ 11.5 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16 USD $16
 

 

Best Seller

FL00011

ลำไยสด นำ้หนักสุทธิ 11.5 กก.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16 USD $16
 

 

FM0005

มะม่วงงาช้างแดง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 USD $0
 

 

FTM0007

มะขามหวาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23 USD $23
 

 

PL0002

ส้มโอขาวน้ำผึ่ง 16 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16 USD $16
 

 

MG0007

มะม่วงมหาชนก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10 USD $10