Fresh Longan, Fresh Ginger, Frozen Durian, Fresh Durian, Fresh Fruits ขิงแก่ - fujistar-holding

ขิงแก่

คุณสมบัติสินค้า:

ขิงแก่

หมวดหมู่ : ขิง

Share

ขิงแก่

ไซต์ : 500 กรัมขึ้น, 300 กรัมขึ้น, 100 กรัมขึ้น, 70 กรัมขึ้น

มีสต๊อกในห้องเย็น  และในฤดูกาล  สามารถทำได้ทั้งปี

สินค้าเกี่ยวข้อง